Hur man utfärdar en europeisk faktura för import av amerikanska tjänster

Mervärdesskatt (moms) - mervärdesskatt (moms) är en avvikande form av beskattning i olika länder som läggs till under produktion och distribution av värdet av en produkt eller tjänst. Den mängd skatt som mottagits av tillverkaren (säljaren) betalas till budgeten, men minus skattesats som ingår i priserna på varor eller tjänster som köpts av honom tidigare. Moms är en indirekt skatt, eftersom mängden skatt ingår i kostnaden för varor (tjänster) och betalas vid köp av konsumenten till säljaren, som i sin tur betalar skatt till staten.
Hur man utfärdar en europeisk faktura för import av amerikanska tjänster


Begreppet moms

Mervärdesskatt (moms) - mervärdesskatt (moms) är en avvikande form av beskattning i olika länder som läggs till under produktion och distribution av värdet av en produkt eller tjänst. Den mängd skatt som mottagits av tillverkaren (säljaren) betalas till budgeten, men minus skattesats som ingår i priserna på varor eller tjänster som köpts av honom tidigare. Moms är en indirekt skatt, eftersom mängden skatt ingår i kostnaden för varor (tjänster) och betalas vid köp av konsumenten till säljaren, som i sin tur betalar skatt till staten.

Sedan vi i det följande kommer att fokusera specifikt på mervärdesskatt i Europeiska unionen, kommer förkortningen moms att användas för att återspegla den europeiska momsens specifika moms jämfört med liknande indirekta skatter (till exempel ryska moms).

De flesta företag som bedriver verksamhet i EU-länderna, liksom deras partner (leverantörer, kunder, mellanhänder) från andra länder, inklusive Ryssland och CIS, står inför den mervärdesskatt som tas ut i EU. Samtidigt leder de olika terminologi- och administrationsreglerna i den europeiska momsen, jämfört med den ryska, oundvikliga svårigheter, vilket i vissa fall föredrar att lösa med hjälp av europeiska specialister på området för beskattning och redovisning.

De allmänna principerna för att ta med moms på gemensamma typer av kommersiella transaktioner kan emellertid förstås genom att titta på bestämmelserna i de relevanta EU-direktiven. Denna artikel föreslår att sådana regler överväger att tillhandahålla tjänster för tillhandahållande av tjänster.

EU-momsreglering

På EU-nivå finns det en enda (överstatlig) reglering av förfarandet för att upprätta och samla in denna skatt. Det grundläggande dokumentet som reglerar förfarandet för momsbeskattning i EU är direktiv 2006/112 / EG av den 28 november 2006 om det gemensamma systemet för mervärdesskatt. Detta direktiv definierar alla nyckeltal av momsbeskattning, med undantag för skattesatser som fastställs av varje enskild EU-stat (inom de gränser som fastställs i direktivet) och några andra frågor.

Europeisk momsregler och priser: Standard, speciella och reducerade priser

Skattepliktiga transaktioner

För momsändamål finns det 4 typer av skattepliktiga transaktioner:

  1. Varor leverans;
  2. Inköp av varor inom gemenskapen
  3. Tillhandahållande av tjänster;
  4. Import av varor.

Tjänster som gjordes av skattepliktiga personer till varandra kallas B2B-tjänster. Tjänster som tillhandahålls av skattskyldiga personer till icke-skattskyldiga personer kallas B2C-tjänster. Dessa tjänster har olika regler för att bestämma var de tillhandahålls.

Bestämning av platsen för tillhandahållande av tjänster för mervärdesskatt

När det gäller tillhandahållandet av tjänster är beskattningsorten den plats där dessa tjänster tillhandahålls (den plats där dessa tjänster tillhandahålls). För att bestämma vilket land som helst är platsen för tillhandahållande av tjänsten 9a respektive regler och villkor för beräkning och betalning av moms) är det dock nödvändigt att fastställa:

  • Typ (kategori) för den tillhandahållna tjänsten;
  • Plats för varje parti;
  • Entreprenörsstatus för kunden (mottagare) av tjänsten - om han är en entreprenör och en moms / moms skattebetalare eller inte.

Tänk på de regler som fastställs i EU-lagstiftningen för att fastställa platsen för tillhandahållande av tjänster för mervärdesskatt, som uppmärksammar fall av gränsöverskridande tjänster.

Tillhandahållande av B2B-tjänster

Som en allmän regel är B2B-tjänster, det vill säga tjänster som tillhandahålls av affärsenheter till varandra, föremål för moms på platsen för kundens (mottagare).

Enligt konst. 44 av direktivet är platsen för tillhandahållande av tjänster till en skattskyldig person platsen för den här personen (den plats där den här personens verksamhet är etablerad / belägen), det vill säga kunden i tjänsterna. Om sådana tjänster tillhandahålls till en beskattningsbar persons fasta anläggning som ligger på annat ställe än sitt säte, kommer tillhandahållandet av tjänster att vara den permanenta anläggningen.

Tillhandahållande av B2C-tjänster

Som en allmän regel är B2C-tjänster, det vill säga tjänster som tillhandahålls privatpersoner, föremål för moms på leverantörens läge.

Enligt konst. 45 av direktivet är platsen för tillhandahållande av tjänster till icke-skattskyldiga personer platsen för leverantören (den plats där leverantörens verksamhet är etablerad / belägen). Om sådana tjänster tillhandahålls av leverantörens fasta etablering, kommer emellertid utförandet av sådana tjänster att vara den permanenta anläggningen.

Praktiska exempel

Tänk på några exempel där ett brittiskt företag (Privat aktiebolag) eller ett aktiebolag (LLP) tillhandahåller konsulttjänster (såväl som juridiska, redovisning eller revisionstjänster till andra företag, både boende och icke-boende i EU.

EU - mervärdesskatt (moms) - International Trade Administration

Konsultation / Juridisk / redovisning / revisionstjänster som tillhandahålls av ett engelska bolag till övriga skattepliktiga personer som bedriver entreprenörsverksamhet (både invånare och utländska bosatta) klassificeras som B2B -tjänster.

För sådana tjänster, den allmänna konstregeln. 44 av direktivet, enligt vilket tillhandahållandet av B2B-tjänster är föremål för moms på platsen för kundens (mottagare).

Exempel # 1.

Tjänsteleverantören är ett brittiskt företag och servicemottagaren är ett företag från en annan EU-sida.

Alternativ A. Mottagaren av Tjänsterna är ett EU-företag (annat än engelska) med ett momsnummer. Till exempel är konsulttjänster som tillhandahålls av ett engelska bolag till ett cypriotiskt bolag föremål för cypriotisk moms (eftersom platsen för mottagaren av tjänsten är Cypern).

Samtidigt ingår moms inte i priset av den engelska tjänsteleverantören (om fakturor (fakturor) som utfärdats till mottagaren, endast en anteckning som innehåller momsnumret på motparten och inskriptionen Omvänd avgift kan göras, vilket kommer att ange mottagarens skyldighet att rapportera mervärdesskatt i sitt land). Med andra ord är skyldigheten att rapportera mervärdesskatt i det här fallet tilldelat det bolag som mottar tjänsten (förutsatt att den har ett momsnummer).

Mottagaren av tjänsten beräknar moms under omvänd laddningsförfarande. Det omvända laddningsförfarandet innebär att kunden i tjänsten, när man skickar en momsavkastning (momsavkastning) i sitt land, sätter den lokala momsen för betalning och samtidigt sätter samma mängd moms för avdrag. Resultatet är noll, vilket innebär att ingen skatt faktiskt betalas på transaktionen.

För att kunna använda denna möjlighet måste dock mottagaren av tjänsten vara en relevant affärsperson, det vill säga vara en skattskyldig person i konstens känsla. 9 direktiv För det andra måste det vara registrerat för moms (har ett momsnummer) i en EU-medlemsstat. Mottagaren av tjänsten måste först informera leverantören av sitt individuella momsidentifikationsnummer, och leverantören måste kontrollera giltigheten av detta nummer och den därmed sammanhängande informationen om motparten.

Alternativ B. Mottagaren av Tjänsterna är ett EU-bolag (annat än engelska), men utan momsnummer.

Om mottagaren av Tjänsten (EU-bolaget) inte har ett momsnummer, måste momsen ingå i priset för mottagaren (fakturan måste innehålla moms) och betalas av leverantören i sitt land (med möjlighet till ytterligare avdrag ).

Exempel # 2.

Både leverantören och mottagaren av tjänsterna är engelska företag med momsnummer.

Om ett engelska företag tillhandahåller tjänster till ett annat engelska företag, ingår moms i priset (fakturering med moms) och betalas av leverantören (med möjlighet till ytterligare avdrag).

Exempel # 3

Tjänsteleverantören är ett brittiskt företag och tjänstemottagaren är ett icke-EU-bolag.

Ett engelska bolag tillhandahåller till exempel juridiska tjänster för ett ryskt företag (enligt artikel 44 i direktivet, anses Ryska federationen vara platsen för tillhandahållande av tjänster), engelska moms inte är föremål för periodisering (fakturor utfärdas utan MOMS).

Med andra ord, om mottagaren av tjänsten är ett icke-EU-bolag och inte har ett momsnummer, bör mervärdesskatt inte ingå i priset.

Detta är emellertid endast möjligt om dessa relationer kvalificerar sig som B2B, det vill säga mottagaren av tjänsten nödvändigtvis måste vara en skattskyldig affärsenhet, som måste ha någon form av bekräftelse.

Leverantören kan överväga en kund som är registrerad utanför EU som affärsenhet om:

  • Om leverantören får från kunden ett certifikat (certifikat) utfärdat av den behöriga skattemyndigheten i kundens land som bekräftelse att kunden är engagerad i den ekonomiska aktiviteten. eller
  • Om kunden inte har ett sådant intyg (certifikat), men leverantören känner till momsnumret eller ett liknande nummer som är tilldelat kunden i landet för registrering och används för att identifiera affärsenheter, eller något annat bevis som visar att kunden är en entreprenör, och förutsatt att leverantören rimligen har verifierat noggrannheten i den information som kunden lämnat.

I andra fall, om det inte finns några bevis för att mottagaren av tjänsten (icke-EU-bosatt) har en entreprenörs status i sitt land, kommer transaktionen att klassificeras som B2C, och leverantörens plats kommer att vara beskattningsort.

Om affärsstatus för mottagaren av tjänsten inte är helt klart, är sådana kunder (som standard) fakturerade med moms, och skatten betalas av leverantören i sitt land (med möjlighet till ytterligare avdrag).

Regler för beräkning och betalning av moms (B2B-tjänster)

EU-tjänsteleverantör - har ett momsnummer. Kund (mottagare) av tjänster Samma EU-land - det finns ett momsnummer

Moms ingår i priset (fakturor utfärdas med moms). Betalas av leverantören till deras land (med möjlighet till ytterligare avdrag).

EU-tjänsteleverantör - har ett momsnummer. Ett annat EU-land. Kund (mottagare) av tjänster - det finns ett momsnummer

Moms ingår inte i priset (fakturor utfärdas utan moms). Moms är inte faktiskt betald. Mottagaren av servicen rapporterar om moms till mekanismen för sitt EU-land (omvänd laddning.

EU-tjänsteleverantör - har ett momsnummer. Kund (mottagare) av tjänster Övrigt EU-land - inget momsnummer

Moms ingår i priset (fakturor utfärdas med moms). Betalas av leverantören till deras land (med möjlighet till ytterligare avdrag).

Icke-EU-tjänsteleverantör - inget momsnummer. Kund (mottagare) av EU-tjänster - har ett momsnummer

Moms är inte faktiskt betald. Mottagaren av servicen rapporterar om moms till mekanismen för sitt EU-land (omvänd laddning.

EU-tjänsteleverantör - har ett momsnummer. Kund (mottagare) av tjänster, icke-EU-inget momsnummer

Moms ingår inte i priset (fakturor utfärdas utan moms) endast på villkor av en bekräftad entreprenörs status för en icke-EU-bosatt kund. Annars utfärdas fakturor med moms.
kommentarer (0)

Lämna en kommentar